NBT online - Tv in diretta


Clicca sul giocatore, la trasmissione si apre sul sito ufficiale del canale<
NBT
NBT
Paese:  Thailandia
Categoria: Notizie
NBT 5 su 5
1 voto(i)
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เป็นสถานีโทรทัศน์สาธารณะภาครัฐ มุ่งเผยแพร่ข่าวสารความรู้และการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งเป็นสื่อกลางการมีส่วนร่วม ผนึกกำลังสร้างความเข้มแข็งของสังคม ในการพัฒนาประเทศ
DLTV 2 / ประถมศึกษาปีที่ 2  Thailandia - Educativo
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม.

  • 100
5 su 5
1 voto(i)
SBT TV  Thailandia - Generale
Local television channel

  • 100
5 su 5
2 voto(i)
Esan Discovery  Thailandia - Generale
Local television channel

  • 0
0 su 5
0 voto(i)
สปริงนิวส์ - Spring News  Thailandia - Notizie
สถานีข่าวสปริงนิวส์ รับชมทางดิจิตอลทีวีช่อง 19 ดาวเทียมและเคเบิลช่อง 29

  • 100
5 su 5
1 voto(i)
Play Channel  Thailandia - Intrattenimento
Play Channel เปลี่ยนเป็น GTH ON AIR

  • 100
5 su 5
1 voto(i)
DLTV 11 / มัธยมศึกษาปีที่ 5  Thailandia - Educativo
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม.

  • 60
2.6 su 5
3 voto(i)